Premier Division

menu.text.league-averages - menu.text.league-averages-doubles-teams

2021-2022

stats.table-heading.position stats.table-heading.team stats.table-heading.games-played stats.table-heading.games-won stats.table-heading.games-lost stats.table-heading.average
1 Greenleys Warriors 1 1 0 100.00
2 Milton Keynes Pumas 1 1 0 100.00
3 Milton Keynes Spinners 1 1 0 100.00
4 Greenleys Kings 1 0 1 0.00
5 Leighton Buzzard Van Hire 1 0 1 0.00
6 Milton Keynes Sasaki 1 0 1 0.00
7 Greenleys Monarchs 0 0 0 0.00